google567bf1733ddae92d.html
Sitogenetik ve FISH

Sitogenetik ve FISH

Amniyotik sıvıda FISH hızlı sonuç ile birlikte kromozom analizi
Amniyotik sıvıda kromozom analizi
Amniyotik sıvıda QF PCR hızlı sonuç ile birlikte kromozom analizi
Cilt Biyopsi materyalinden kromozom analizi
DEB Testi (Fankoni aplastik anemisi)
Düşük/Küretaj materyalinde kromozom analizi
Fetal kanda kromozom analizi
Fetal kanda QF PCR hızlı sonuç ile birlikte kromozom analizi 
karyotip analizi
Kemik iliği aspirasyon materyalinde kromozom analizi
Koryon villus biyopsi(CVS) materyalinde kromozom analizi
Mitomisin C Testi
Periferik kanda kromozom analizi
Periferik kandan kromozom analizi (Lösemi) 
Rapid FISH ile anoploidi taraması
SCE Testi
Solid dokudan kromozom analizi
                                                                       FISH
 HER2/NEU/TopoIIa 
(1)(q21)CKS1B/(1q32-36)CDKN2C
(5)(q32) PDGFRB
10q24 TLX1
11q22.3 delesyonu 
11q23 MLL mutasyonları
13q14.3 (D13S319)delesyonu
13q14.3 RB1 delesyonu
13q34 delesyonu
14q11.2 TCR Yeniden düzenlenmeleri
14q32 delesyonu 
17p13.1 delesyonu
19q Delesyonu
1p Delesyonu
20q12 (D20S108) delesyonu
20q13.2 (LSI ZNF217)delesyonu
22q11 IGL
2p12 IGK
4q yeniden düzenlenme(FIP1LI/PDGFRA) (FISH) 
5q31 delesyonu 
5q33-q34 (CSF1R) delesyonu
5q35.1 TLX3
6q23 (MYB) delesyonu
7q22/del 7q35 (MDS) delesyonu
7q31 delesyonu 
7q34 TCRB
9p21 (CDKN2A) delesyonu
9q34 delesyonu
ALK (2p23) mutasyonları
Angelman sendromu
BCL2 (18q21) yeniden düzenlenmeleri 
BCL6 (3q27) yeniden düzenlenmeleri 
BRAF amplifikasyonları
CCND1 (11q13) yeniden düzenlenmeleri 
Cri du chat Sendromu (FISH)
DDIT3 YENİDEN DÜZENLENMELERİ 
DiGeorge Sendromu (FISH)
EGFR Amplifikasyonları
EWSR1 YENİDEN DÜZENLENMELERİ
FGFR1 Amplifikasyonları
FISH ile Cinsiyet Tayini
FOXO1 FÜZYON MUTASYONLARI 
IGH/MALT1 FÜZYONU
İnversiyon (16)(p13;q22) / translokasyon (16;16)(p13;q22) (FISH)
İnversiyon(3)(q21;q26.2) / translokasyon(3;3)(q21;q26.2)(FISH)
İzole lizensefali sekansı (FISH)
Kallman’s Sendromu
Kimerizm (Farklı cinsiyetten Transplantasyon)
Marker kromozom identifikasyonu 
Mesane kanseri genetik tarama (UROVYSION: cep3,7,17, 9p21del))
MET Amplifikasyonları
Miller-Dieker Sendromu (FISH)
monozomi / trizomi 8
MONOZOMİ/TRİZOMİ 5
monozomi/trizomi 7
MYC (8q24) yeniden düzenlenmeleri 
MYCN (2p24) Amplifikasyonları
Prader-Willi sendromu(FISH)
PTEN delesyonu
RARA (17q21) yeniden düzenlenmeleri 
ROS1 Amplifikasyonları
RREB1 (6Q25) Amplifikasyonları
Rubinstein Taybi Sendromu (del 16p13.3) FISH
SHOX delesyonu
Smith-Magenis Sendromu (FISH)
Sotos Sendromu (FISH)
SRY DELESYONU FISH
SS18 YENİDEN DÜZENLENMELERİ
Steroid sülfataz (STS) eksikliği (FISH)
Subtelomerik delesyon (FISH)
TEK KROMOZOM PAINTING FISH
Tek kromozom subtelomerik FISH
Translokasyon (1;19)(q23;p13) (TCF3/PBX1) FISH
Translokasyon (11;14)(q13;q32) (FISH)
Translokasyon (11;18)(q21;q21) (API2/MALT1)
Translokasyon (11;19)(q23;p13.1) (MLL/ENL) FISH
Translokasyon (12;21)(p12;q22) (FISH)
Translokasyon (14;16)(q32;q23) (MAF/IGH) FISH
Translokasyon (14;18)(q32;q21) (FISH)
Translokasyon (14;20)(q32;q12)(IGH/MAFB) FISH
Translokasyon (15;17)(q22;q21) (FISH)
Translokasyon (4;11)(q21;q23) (MLL/AFF1 ) FISH
Translokasyon (4;14)(p16;q32)(FISH)
Translokasyon (6;14)(p21;q32)(CCND3/IGH) FISH
Translokasyon (6;9)(p22;q34) (DEK/NUP214) FISH
Translokasyon (8;14)(q24; q32)(FISH)
Translokasyon (8;21)(q22; q22)(FISH)
Translokasyon (9;11)(p22;q23) (AF9/MLL) FISH
Translokasyon (9;22)(q34;q11.2]
trizomi 10
TRİZOMİ 11 
Trizomi 12 
trizomi 17
trizomi 4
trizomi 6
TUM KROMOZOM PAINTING FISH(46 KRMZ)
Velocardiofacial Sendrom (FISH)
Williams Sendromu (FISH)
Wolf-Hirschhorn Sendromu (FISH)
XIST GEN DELESYONU 

BENZER HİZMETLERİMİZ