Sık Sorulan Sorular

Genetik Test Nedir?

Hücrenin içerisinde yer alan DNA denilen yapı vücudumuzdaki her işlevin nasıl yapılacağını belirlemektedir.  
Hücreyi 46 binalı bir site olarak düşünürsek, hücre sitenin tamamı, DNA 46 binayı oluşturan tuğlaların tümüne verilen adlandırmadır.
Her bir bina bir kromozom, Her bir tuğla Nükleotid ve binanın içerisinde yer alan her odayı gen olarak düşünülebilirsek bazı konuları daha kolay anlayabiliriz.
Genlerin yani her bir odanın birbirinden bağımsız bir özelliği bulunmaktadır. Genin içerisinde bulunan bir değişiklik bazen ciddi hastalık nedeni olabilmektedir. 
Bozukluk genin içinde bulunduğu yere göre değişmektedir. Örnek olarak Odada bulunan her tuğlanın farklı özellikleri bulunur. Elektrik panosuna denk gelen kısmın olmaması elektriksiz bir odaya neden olurken başka bir değişiklik havalandırma veya su sisteminin bozukluğuna neden olabilmektedir. Genlerde de benzer bir mantık vardır. Genin kodlanmasında veya kodlandığında bulunudğu yere bağlı olarak her bir nükleotid farklı özellikte karşımıza çıkabilmektedir. Bazısı hiçbir problem oluşturmazken bazısı ölümcül olabilmektedir. 
Genetik test ise en doğru yöntem ile bozukluğun nedeninin ortaya çıkarılmasıdır. Bazen gen (oda), bazen nükleotid (tuğla), bazende binaların (kromozom) taranması gerekir. Bu yöntem her hastalıkta aynı değildir. Hangi yöntemin en doğru olduğuna Tıbbi Genetik Uzmanı karar vermelidir.      
Tıbbi Genetik Nedir?
Tıbbi genetik, genetik bozuklukların nedenleri ve kalıtımı ile bunların teşhis ve yönetimi üzerine araştırmalar da dahil olmak üzere, genetiğin tıbbi tedaviye uygulanmasını içerir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ve genetik konulardaki kamusal ve profesyonel farkındalığın artması nedeniyle, Tıbbi Genetik hızla ön plana çıkmakta ve personel sayısında önemli artışa duyulan ihtiyaç en yüksek seviyelerde artmaktadır.
Genetik Danışmanlık Nedir?
Birçok sağlık problemi ailelerde görülebilir. Doktorlar ailede görülen bu duruma “genetik” veya “kalıtsal” diyorlar. Eğer ciddi bir sağlık sorunu olan bir ebeveyniniz veya büyükanneniz varsa, hastalık için yüksek risk altında olup olmadığınızı bilmek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde, siz veya eşinizin bebeğiniz için bir kalıtsal durumdan geçip geçemeyeceğini bilmek isteyebilirsiniz. Bu sorulara cevap almak için genetik danışmanlığı düşünebilirsiniz. Genetik danışmanlar, bir kalıtsal durumun bir nesilden diğerine geçme şansını anlamanıza yardımcı olmaktan fazlasını yaparlar. Ayrıca, genetik koşulların bir aileyi nasıl etkileyebileceğinin duygusal yanını ele almanıza yardımcı olabilirler.  Genetik Danışmanlık kim alır? 
Genetik Danışmanlığı Kim Alır?
Bebek sahibi olmayı planlamak ve genetik koşulların taranması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız
Hamile kalmakta zorlanan veya birkaç düşüğü olan bir kadın
Bir genetik doğum kusuru olan bir bebeği olan ve bunun tekrar meydana gelmesinden endişe duyan bir anne
Ailenizin genetik bozuklukları hakkında merakınız varsa
Orak hücreli anemi,
Ailevi akdeniz ateşi gibi belirli etnik gruplarda ortak genetik durumlar hakkında tarama bilgilerinin araştırılması
Genetik testin nasıl yapıldığı hakkında bilgi almak