ESENYURT / İSTANBUL

Moleküler ve Genetik Laboratuvar Kurulumu, Kit ve Cihaz Temini, Moleküler  ve Genetik Uygulama Eğitimleri Hekim ve Hekim olmayanlara Tıbbi Genetik Uzmanı tarafından Teorik ve Pratik Genetik Eğitim, Laboratuvar Alt Yapı Hizmeti Genetik Testler Hakkında Danışmanlık Akademik Destek ve Danışmanlık