ESENYURT / İSTANBUL

Mikroarray analizi / Array-CGH, ​​genomik bölgelerin kaybı ve kazanımı için bir tespit sistemi olarak görev yapan etkili ve duyarlı bir moleküler sitogenetik yöntemidir.

 Konvansiyonel sitogenetiklerin çözünürlük sınırı yaklaşık 5 Mb'dir, oysa Microarrays / Array-CGH, ​​genomik dengesizlikleri <100 kb'lik bir çözünürlükle tespit edebilir. 

Özel Dizi tasarımlarını kullanarak, belirli hedef bölgeler için çözünürlük <200 bp'ye yükseltilebilir.

Türkçe mikrodizin olarakta adlandırılmaktadır.

Bir mikrodizi, binlerce genin aynı zamanda ifadesini tespit etmek için kullanılan bir laboratuvar aracıdır. DNA mikrodizileri, her bir nokta bilinen bir DNA dizisi veya geni içeren, tanımlanmış konumlarda binlerce küçük nokta ile basılan mikroskop slaytlarıdır. Sıklıkla, bu slaytlar gen çipleri veya DNA çipleri olarak adlandırılır. Her bir slayda bağlı DNA molekülleri, bir gen grubu tarafından ifade edilen transkriptom veya haberci RNA (mRNA) transkriptleri seti olarak da bilinen gen ekspresyonunu saptamak için sondalar olarak işlev görür.

Bir mikrodizi analizi gerçekleştirmek için mRNA molekülleri tipik olarak hem deneysel bir örnek hem de bir referans numuneden toplanır. Örneğin, referans örnek sağlıklı bir bireyden toplanabilir ve deney numunesi kanser gibi bir hastalıkla bir bireyden toplanabilir. İki mRNA örneği daha sonra tamamlayıcı DNA'ya (cDNA) dönüştürülür ve her örnek farklı bir rengin bir floresan probu ile işaretlenir. 

Örneğin, deneysel cDNA örneği, kırmızı bir floresan boya ile etiketlenebilirken, referans cDNA, yeşil bir flüoresan boya ile etiketlenebilir. İki örnek daha sonra karıştırılır ve mikrodizi slayta bağlanmasına izin verilir. CDNA moleküllerinin slayt üzerindeki DNA problarına bağlandığı süreç hibridizasyon olarak adlandırılır. Hibritleşmeyi takiben, mikrodizi, slaytta basılan her genin ifadesini ölçmek için taranır. Belirli bir genin ekspresyonu deney numunesinde referans numuneden daha yüksekse, mikrodizindeki karşılık gelen nokta kırmızı görünür. Buna karşılık, deney örneğindeki ifade, referans numuneden daha düşükse, spot yeşil görünür. Son olarak, iki örnekte eşit ifade varsa, nokta sarı görünür. 

Mikro diziler yoluyla toplanan veriler, belirli bir duruma veya tedaviye yanıt olarak birçok genin ekspresyonundaki eşzamanlı değişiklikleri gösteren gen ekspresyon profillerini oluşturmak için kullanılabilir. Daha sonra mikrodizindeki ilgili nokta kırmızı görünür. Buna karşılık, deney örneğindeki ifade, referans numuneden daha düşükse, spot yeşil görünür. Son olarak, iki örnekte eşit ifade varsa, nokta sarı görünür. Mikro diziler yoluyla toplanan veriler, belirli bir duruma veya tedaviye yanıt olarak birçok genin ekspresyonundaki eşzamanlı değişiklikleri gösteren gen ekspresyon profillerini oluşturmak için kullanılabilir. Daha sonra mikrodizindeki ilgili nokta kırmızı görünür. Buna karşılık, deney örneğindeki ifade, referans numuneden daha düşükse, spot yeşil görünür. Son olarak, iki örnekte eşit ifade varsa, nokta sarı görünür. Mikro diziler yoluyla toplanan veriler, belirli bir duruma veya tedaviye yanıt olarak birçok genin ekspresyonundaki eşzamanlı değişiklikleri gösteren gen ekspresyon profillerini oluşturmak için kullanılabilir.