ESENYURT / İSTANBUL

Aşağıda Belirtilen Yöntemler Hakkında Eğitim Verilmektedir;
Sitogenetik ve Kromozom Analizi
Prenatal Genetik Testler ( Amniosentez, Kordosentez, CVS) 
Hücre Kültürü (Fibroblast vb.) 
Flöresan In Situ Hibridizasyon (FISH) 
Jel Elektroforezleri (Agaroz, PAGE)
Primer Dizaynı
MLPA (Multiple Lenght Primer Aplikasyonu)
Gradient PCR
Metilasyon PCR
Real Time PCR
Rekombinant DNA Tasarımı
Nükleotid Dizileme (DNA, RNA, Mitokontri)
Western Blot
Mikroarray
ArrayCGH 
Tüm Ekzom Analizi (WES) 
Tüm Genom Analizi (WGS)
Cell Free DNA Analizi
Biyoinformatik
Varyant Analizi
İnsilico Analizi
Flow Sitometri