Yeşilkent, 2011. Sk. No:25, 34515 ESENYURT / İSTANBUL

   

  

    KÖK HÜCRE NEDİR?

    

    Kök hücreler vücudumuzdaki bütün dokuları ve organları oluşturan, dokundukları hücrelere dönüşebilme ve sınırsız bölünebilme     yeteneğine sahip, tüm vücudumuzun yenilenmesini ve tedavisini yapabilen doğal onarıcılardır.

    

    Sınırsız çoğalabilme yeteneğine sahip olan kök hücreler ya yeni kök hücreleri ya da beyin hücreleri, kalp kası hücreleri veya kemik     hücreleri gibi daha spesifik bir işleve sahip özel hücreler haline gelir. Vücuttaki başka hiçbir hücre, yeni hücre türleri     oluşturma     konusunda doğal yeteneğe sahip değildir.

    

    KÖK HÜCRE TEDAVİSİ UYGULADIĞIMIZ HASTALIKLAR


·         SEREBRAL PALSİ  

Serepral Palsi vakalarında kök hücre tedavisi uyguladığımız hastaların; oturma ve hareket dengelerinde artış, sosyalleşebilme, basit matematiksel işlemleri kavrayıp çözebilme, konuşabilme, anlama, desteksiz yemek yiyebilme, görme yeteneğinde artış gösterdikleri görülmüştür.

 

 ·         TRAVMATİK BEYİN HASARI

 Travmatik beyin hasarı sonrasında ekstremitelerde hareket kabiliyetinde artış, duyu ve denge ölçeklerinde iyileşmeler kaydedilmiştir.


 ·         HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFELOPATİ

Hipoksik iskemik ensefelopati tedavisinde motor gelişimlerinde artış gözlemlenmiştir. Bu gelişimler hastanın nörolojik fonksiyon, bilişsel yetenek, duygusal tepkiler verme fonksiyonlarında iyileşmeler sağlayarak yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir.


 ·         OMURİLİK YARALANMASI

 Omurilik yaralanması olan hastalarımızda kök hücre tedavisi sonrasında duyu ve motor fonksiyonlarında iyileşmeler gözlemlenmiştir. Kaybedilen bağırsak ve mesanedeki duyu fonksiyonlarının yeniden kazanılması, dokunsal duyunun oluşması, destekli ve dengeli yürüyebilme kabiliyetleri artmıştır.


 ·         MULTIPLE SKLEROZ MS
 

Multiple Skleroz tedavisi sonrasında miyelin dokusu üzerinde rejenerasyon, sertleşmiş dokuda (skleroz) azalma bununla birlikte düşünme ve konsantrasyonda gelişme, mesane ve bağırsak problemlerinde iyileşme, denge ve yürüme zorluğunda ciddi derecede iyleşim gözlemlenmektedir.


 ·         PARKİNSON

 Kök hücre uygulanan Parkinson hastalarında, dopamin seviyesinde artış tremor belirtilerinde stabilizasyon, rijiditede gevşeme ve postural stabilite sağladığı gözlenmektedir.


 ·         ALZHEİMER-DEMANS

 Alzheimer-Demans hastalarında bilinç bulanıklığında ciddi azalışlar ve sosyal ortama adaptasyonda gelişim, saldırganlık belirterinde pozitif iyileşme gözlenmektedir.


 ·         ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ

Yara, yanık, skar, anti-aging gibi alanlarda uygulama imkanı sunuyor. Kişinin kendi dokusundan elde edilen kök hücreler ile cildin gençleştirilmesi, ciltteki deforme olan bölgenin kaybettiği doğal ortama kavuşması sağlanıyor.


Deneysel aşamada olmasına rağmen çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan kök hücre güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Hastaların yaşam kalitesinde artış, kaybettiği fonksiyonlarını yeniden kazanması, düşük komplikasyonlara sahip olması nedeniyle rejeneratif tıp alanında umut vadetmektedir.


Nörolog, Genetik, Ortopedi hekimleri ile tedavi planı yapılır. Eğer problem genetik bir mutasyondan kaynaklanıyorsa aday tedavi için uygun değildir.Tedaviden alabileceğiniz muhtemel sonucu öğrenmek için;


  • Beyin MR (güncel)
  • Genetik test sonucu
  • Epikriz raporu


ile birlikte hemen bilgi alın.